Arbetsgrupp bereder marken för livsmedelsombudsman

SLC glad att livsmedelsfrågan tas på allvar

Helsingfors 26.09.2017, 17:09

Inrikes

Det har i flera utredningar, både inhemska och på EU-nivå, konstaterats att producenten har en svag ställning inom livsmedelskedjan.
Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter delvis därför nu en arbetsgrupp för beredningen av lagstiftningen om livsmedelsmarknaden. Arbetsgruppen behövs för att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre, skrev ministeriet i ett pressmeddelande på tisdagen.
Arbetsgruppen ska också förbereda inrättandet av en livsmedelsombudsman.
Riksdagen konstaterade i ett utlåtande i somras att statsrådet bör effektivare främja en fungerande livsmedelsmarknad med lika konkurrensvillkor.
- Med nuvarande lagstiftningsåtgärder kan vi inte stärka livsmedelsmarknadens funktion och främja lika konkurrensvillkor, inte heller frivillighet verkar ensamt räcka till, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).
Meningen är att arbetsgruppen blir klar med sitt arbete före slutat av januari 2018. Lagen skulle träda i kraft i början av 2019.
SLC välkomnar livsmedelsombudsman
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC välkomnar en livsmedelsombudsman varmt.
- Producenterna har i många år påtalat att den finländska livsmedelsmarknaden behöver en livsmedelsombudsman. Det är en mycket viktig signal att minister Leppä nu tar tag i frågan på allvar, kommenterar Mats Nylund, vice ordförande för SLC, i ett pressmeddelande.
Nylund påpekar att livsmedelsombudsmannen bör ges tillräckliga befogenheter för att på eget initiativ kunna inleda processer för att utreda olägenheter samt eventuellt komma med sanktioner. (FNB)

FNB

Mer från SLC