Bakslag för Finland i EU:s miljöutskott

Bryssel 11.07.2017, 12:47

Politik

Den ståndpunkt Finland representerar förlorade när EU-parlamentets miljöutskott röstade om skogarna ska räknas som kolsänkor. Den tolkning som röstades igenom i dag kan leda till att de finska skogarna inte godkänns som kolsänkor i utsläppskalkylerna.
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK meddelar att man är "väldigt besviken" över utskottets ståndpunkt.
Utskottet godkände ståndpunkten med klar majoritet. Den utgår från att utvecklingen av skogsvolymen jämförs med situationen åren 2000-2012.
Många anser att det här är ett dåligt räknesätt då avverkningarna tilltar.
Finland har argumenterat för att också planterad skog och den snabbare tillväxt som skogsvården kan ge borde beaktas.
Men de slutliga besluten fattas först i höst i förhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet.
Frågan har också behandlats av två andra utskott som förespråkat Finlands linje. (FNB)

FNB

Mer från SLC