Bättre resultat för Metsä Group

Helsingfors 04.05.2017, 13:02

Ekonomi

Metsä Groups omsättning och rörelsevinst ökade i början av året. Koncernchefen Kari Jordan uppger att resultatet förbättrades mest inom kartongindustrin.
Den jämförbara rörelsevinsten ökade i januari-mars till cirka 128 miljoner euro, då rörelsevinsten för samma tid i fjol var cirka 110 miljoner euro.
Bolaget väntar sig att den jämförbara rörelsevinsten för april-juni kommer att ligga på samma nivå som resultatet i januari-mars. (FNB)

FNB

Mer från SLC