Bättre resultat för Metsä Group - ny biofabrik startar i sommar

Helsingfors 04.05.2017, 13:24

Ekonomi

Provdriften och testningen av bioproduktfabriken i Äänekoski fortskrider enligt planerna, uppger Metsä Group. Fabriken ska inleda sin verksamhet i juli-september.
Bolagets chef Kari Jordan säger att användningen av massaved kommer att öka med kring tio procent i Finland när fabriken tas i bruk.
Metsä Groups omsättning och rörelsevinst ökade i början av året. Koncernchefen Kari Jordan uppger att resultatet förbättrades mest inom kartongindustrin.
Den jämförbara rörelsevinsten ökade i januari-mars till cirka 128 miljoner euro, då rörelsevinsten för samma tid i fjol var cirka 110 miljoner euro.
Bolaget väntar sig att den jämförbara rörelsevinsten för april-juni kommer att ligga på samma nivå som resultatet i januari-mars.
Metsä Groups omsättning ökade till cirka 1,22 miljarder euro i januari-mars då omsättningen i fjol låg på cirka 1,16 miljarder euro. (FNB)

FNB

Mer från SLC