Belgien erkände att landet visste om de giftiga äggen

Bryssel 05.08.2017, 19:32

Utrikes

Belgiska myndigheter medgav på lördagen att de var medvetna om att ägg kontaminerats med insekticid redan i början av juni. Uppgifterna offentliggjordes ändå inte på grund av att en utredning påbörjades.
- Vi visste redan i början av juni att branschen eventuellt har problem med insekticiden fipronil, sade presstalespersonen Katrien Stragier vid myndigheten som ansvarar för livsmedelssäkerhet i Belgien i en intervju med tv-kanalen VRT enligt nyhetsbyrån AFP.
- Vi inledde utredningar omedelbart och talade om ärendet för åklagarmyndigheten, eftersom fallet eventuellt kunde handla om bedrägeri. Efter det blev utredningen sekretessbelagd. Vi förstår att människor har frågor gällande hälsan och vi försöker besvara dem, sade Stragier.
Nyhetsbyrån AFP har under de senaste dagarna försökt få mer information om utredningen av åklagaren, men fick inga mer uppgifter eftersom fallets utredningsdomare hade förbjudit att information görs offentlig.
Äggen har dragits tillbaka från försäljning i Belgien som en säkerhetsåtgärd tills de tester som görs i samband med utredningen blir klara. Flera miljoner nederländska ägg har dragits från hyllorna i Nederländerna och i Tyskland.
Tysklands jordbruksminister Christian Schmidt har pressat myndigheterna i Nederländerna och Belgien att utreda fallet.
- Någon har helt tydligt kontaminerat äggen med ett förbjudet ämne i kriminellt syfte, sade Schmidt till den tyska tidningen Bild enligt AFP.

Inga giftiga ägg i Finland

Miljontals ägg som har kontaminerats med fipronil har dragits tillbaka i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Livsmedelsverket i Sverige uppgav på fredagen också att små mängder kontaminerade ägg har nått Sverige. I Belgien hittade man fipronil också i hönskött.
Nederländska myndigheter misstänker att giftet härstammar från ett nederländskt företag. Fipronil ska ha ingått i en produkt för bekämpning av röda hönskvalster. Fipronil används för bekämpning av fästingar hos mindre sällskapsdjur såsom hund, katt och tamiller. Lösningen är avsedd för utvärtes bruk. Preparatet finns tillgängligt som receptfritt läkemedel i Finland, men det är olagligt att använda fipronil för bekämpning på produktionsdjur i Finland. Ett motsvarande förbud gäller i flera andra EU-länder.
Tullen och Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppger att ägg som innehåller fipronil inte förekommer i Finland. Myndigheterna i Centraleuropa utreder handelsrutterna för produkterna som innehåller fipronil.

Över 100 hönsgårdar stängdes

I Nederländerna tvingades runt 180 äggproducenter stänga sin verksamhet och flera av dem har avlivat sina hönsbesättningar i veckan. Efter kontroller uppgav landets livsmedelsmyndighet att 138 hönsgårdar fortfarande hålls stängda. Andelen är cirka en femtedel av landets alla hönsgårdar.
Ägg från åtminstone en av gårdarna uppges orsaka allvarliga skador för hälsan. Dessutom innehåller äggen från cirka 60 andra hönsgårdar så höga haltigheter av giftet att barn inte ska äta av dem.
Enligt Tysklands jordbruksminister Christian Schmidt hade åtminstone tre miljoner kontaminerade ägg hämtats in till Tyskland från Nederländerna. En stor del av dem har sålts till konsumenter.
Världshälsoorganisationen WHO uppger att höga halter av fipronil kan skada levern, sköldkörteln och njurarna.
Enligt nederländska medier producerades 10 miljarder ägg på cirka tusen bondgårdar i landet i fjol. En stor del av äggen exporteras till Tyskland. (FNB-AFP)

FNB

Mer från SLC