Blomqvist och Nylund leder SLC 2018

SLC - Thomas Blomqvist O Mats Nylund Mw

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda valdes idag enhälligt ny ledning för lantbrukarnas centralorganisation. Till grund för de stadgeenliga personvalen låg en enhällig valberedning. Till ny ordförande för förbundsfullmäktige, som är SLC:s högsta beslutande organ, för 2018 valdes Thomas Blomqvist från Raseborg. Blomqvist efterträder Stefan Thölix från Korsholm. 

Till ny första vice ordförande för fullmäktige valdes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland.

Till ny centralförbundsordförande, vilken även fungerar som centralstyrelsens ordförande, valdes
Mats Nylund från Pedersöre för 2018. Nylund efterträder Holger Falck från Sibbo. Till personlig suppleant för Nylund valdes Jonny Kronqvist från Nykarleby.

Till ny första vice ordförande för centralstyrelsens 2018 valdes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman (ny) från Ingå). Till centralstyrelsens andra vice ordförande återvaldes Mårten Forss från Kimitoön (personlig suppleant Mickel Nyström (ny) från Korpo).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2018 valdes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Johanna Smith (ny), Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad)
Ingrid Träskman (ny), Ingå (suppleant Bengt Nyman (ny), Raseborg)
ÅPF:s representant, (suppleant ÅPF:s representant)

Tilläggsinformation:
Stefan Thölix, sittande ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige under 2017, tel. 050 552 5392
Thomas Blomqvist, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige för 2018, tel. 050 512 1776

Holger Falck, sittande ordförande för SLC:s centralstyrelse under 2017, tel. 050 555 3711
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse för 2018, tel. 050 512 2191

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 940 2734


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 68 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som på sitt höstmöte bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige samt ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår.

Mer från SLC