Djurhållningsförbud svåra att övervaka

Helsingfors 04.11.2017, 11:00

Inrikes

Tiotals stora hundar hölls i små inhägnader, burar och transportburar. De bodde i smuts och mörker. Skålarna med dricksvatten var få och de som fanns var lortiga. Hundarna var vanskötta och några av dem hade märkningsband som spände kring halsen.
Hovrätten slog fast att duon som födde upp hundarna orsakade dem onödig plåga. De meddelades tidsbundet förbud att hålla hundar för djurskyddsbrott.
Typiskt i fallet var de grova försummelserna: bristen på vatten, motion och vård. Uppgifter från Rättsregistercentralen visar att det finns omkring 400 personer med djurhållningsförbud i Finland.
Syftet med djurhållningsförbudet är att förhindra samma person från att upprepade gånger orsaka djur lidande. I praktiken är det ändå ofta så att de här personerna har husdjur. Det är svårt att övervaka förbudet och inget hindrar till exempel någon som bor i samma hushåll att skaffa sig djur, säger man på Polisstyrelsen.

Svårövervakat

Bland annat osmidiga datasystem kan utgöra ett hinder mot övervakningen av djurhållningsförbudet, säger överkommissarie Vesa Pihajoki på Polisstyrelsen.
Nuförtiden kan myndigheterna kontrollera ett eventuellt djurhållningsförbud med hjälp av personbeteckningen. Behändigast vore det om databasen skulle visa till exempel alla djurhållningsförbud i hela kommunen eller området som övervakas av polisinrättningen, säger Pihajoki.
- Förbudet är omöjligt att övervaka systematiskt.
I praktiken sker övervakningen då myndigheterna av någon annan orsak gör ett besök och ifall det då uppstår misstanke om att djur i hushållet behandlas illa.
På grund av hemfriden kan myndigheterna inte gå in hos någon bara för att kontrollera huruvida där finns djur. Det behövs konkreta misstankar för ett hembesök. Anmälan kan komma från en övervakningsveterinär eller till exempel en granne eller bekant, säger Pihajoki.
- Tröskeln att göra en granskning är ändå rätt så låg.

Förbudet kan gälla bara vissa djurarter

På Finlands djurskyddsföreningars förbund SEY säger man att djurhållningsförbuden är alltför få och korta. Förbudet kan dessutom bara gälla en viss djurart, säger verksamhetsledaren Kati Pulli.
- Systemet borde vara striktare.
SEY kritiserar framför allt regeln om att andra som bor i samma hushåll som någon som meddelats djurhållningsförbud får ha djur.
Pihajoki på polisstyrelsen bekräftar att bestämmelsen gör det svårare att övervaka och tolka lagen Han säger att det enda myndigheterna kan göra är att försöka förvissa sig om att personen som meddelats djurhållningsförbud inte ansvarar för skötseln av eventuella djur i hushållet.
Djurskyddslagen håller på att ses över och SEY har ett tjugotal krav gällande djurhållningsförbudet. Enligt föreningen borde vissa platser som omfattas av hemfriden, bland annat kennlar, få granskas utan att myndigheterna skulle behöva beakta hemfridsprincipen. Dessutom borde djur omhändertas också då de inte direkt lider men där personen som har dem inte slutar bryta mot djurskyddsbestämmelserna trots upprepade uppmaningar att göra det. (FNB)


Fakta: Orsaken ofta grova djurskyddsbrott
- En person som meddelats djurhållningsförbud får inte äga, hålla eller sköta djur eller på annat sätt ansvara för deras välmående.
- Rätten bör meddela djurhållningsförbud om någon gjort sig skyldig till ett grovt brott mot djurskyddslagen. Lagen ger ändå domstolarna möjlighet att överväga behovet av djurhållningsförbud från fall till fall.
- Djurhållningsförbud kan också meddelas på grund av djurskyddsförseelser eller lindriga djurskyddsbrott.
- Brott mot djurhållningsförbudet är en förseelse som bestraffas med böter. Djuren kan dessutom förklaras förverkade till staten.
- Vem som helst kan be Rättsregistercentralen kontrollera om en viss person meddelats djurhållningsförbud. SEY rekommenderar att man gör det i samband med att man köper eller säljer ett husdjur. Tjänsten är avgiftsbelagd och kräver en godtagbar förklaring till att man behöver informationen. (FNB)

FNB

Mer från SLC