Effektivare gårdsbesök hägrar för husdjursgårdar

Helsingfors 22.06.2017, 09:48

Politik

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att gårdsbesöken som görs i övervakningssyfte på husdjursgårdar ska effektiveras. Ministeriet vill att man i framtiden ska kunna granska flera saker under ett och samma besök.
- I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt kunna kontrollera att till exempel kraven i fråga om mjölkhygien och salmonella uppfylls. Vi föreslår att det första övervakningsbesöket ska vara avgiftsfritt för jordbrukaren vid övervakning av detta slag, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.
Enligt utredarna är målet att jordbrukaren och inspektören för in uppgifterna i datasystemet endast en gång, varefter alla tillsynsmyndigheter har tillgång till informationen.
Utredningen är en del av regeringens avregleringsprojekt. Den överräcktes till jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) på torsdagen.
Utredningen är gjord av konsultativa tjänstemannen Pia Lehti vid Jord- och skogsbruksministeriet, länsveterinären Kirsi Henttu och enhetschefen Timo Lehtiniemi vid Norra Österbotten NTM-central. (FNB)

FNB

Mer från SLC