Ekocertifikat hindrar inte skogsvård

Ekologiska råvaror kan ge högre marknadspris

S:t Miche 07.01.2017, 10:30

Inrikes

Marken som tillhör Terttis gård i S:t Michel kan kallas för ekologisk skog. Rese- och restaurangföretagets skogsområde på cirka 200 hektar certifierades som naturenligt uppsamlingsområde i början av 2016.
Enligt skogsbrukaren Matti Pylkkänen ansökte man certifikatet på grund av de utländska turisternas intresse.
- Asiatiska turister är ett växande kundsegment och de har ett stort intresse för den finska naturen och hälsoeffekterna av finska naturprodukter. Ekocertifikatet ger dem en egen betydelse, säger Pylkkänen.
Certifikatet orsakade inga förändringar till skogsskötseln.
- Det enda nya är att vi måste skriva in i bokföringen vilka naturprodukter vi samlat upp.

Skogsägarna behöver information

Minst 97 procent av de finska skogarna kunde certifieras utan att det skulle kräva några ändringar i skogsvården. Det framgår av ett samprojekt som Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och Skogscentralen gjort. I nuläget har cirka 40 procent av skogarna ett ekocertifikat medan Finlands andel av hela världens naturenliga uppsamlingsområden är ungefär en tredjedel.
- Endast på några procent av Finlands skogsareal används gödsel eller växtskyddsmedel, som är förbjudna i ekologiska skogar. Behandlingen av ekonomiskogar, till exempel avverkningar, har inte begränsats i regelverket för ekologisk skogsskötsel, säger forskaren och projektledaren Birgitta Partanen på Ruralia-institutet.
När en skog blivit certifierad som naturenligt uppsamlingsområde kan förädlaren av naturprodukterna sälja de insamlade råmaterialen med ekocertifikat. De certifierade områdena övervakas årligen.
Majoriteten av Finlands naturenliga uppsamlingsområden finns i Lappland, Kajanaland och i östra Norra Österbotten. Under de senaste åren har också små områden i Norra Karelen och Österbotten anslutits till uppsamlingsområdet.
I en förfrågning som Ruralia-institutet och Skogscentralen gjorde sade cirka 600 skogsägare att de är intresserade av ekocertifiering men oroar sig över byråkratin.
- Ekocertifiering behöver inte nödvändigtvis kräva någonting av skogsägaren, säger Partanen.
Certifikatet kan ansökas på den lokala Närings-, trafik och miljöcentralen. Också en förening kan ansöka om certifiering. (FNB)

FNB

Mer från SLC