Elektrikerförbundet betalar 8 000 euros skadestånd till över 40 medlemmar

Helsingfors 31.03.2017, 13:31

Inrikes

Elektrikerförbundet måste betala skadestånd till de medlemmar som blev uppsagda i Kemijärvi och Fredrikshamn. Högsta domstolen har inte ändrat på hovrättens dom gällande skadestånden.
Stora Enso lade ner pappersfabrikerna i Kemijärvi och Summa i Fredrikshamn år 2008. De flesta anställda sades då upp. En del av dem hörde till Pappersförbundet och en del till Elektrikerförbundet.
Pappersförbundet väckte talan om de samarbetsförhandlingar som ledde till uppsägningarna. Arbetsdomstolen dömde Stora Enso till att betala skadestånd till Pappersförbundets medlemmar för att ha brutit mot lagen om samarbete inom företag.
Elektrikerförbundet väckte däremot inte talan om samarbetsförhandlingarna fastän förbundets styrelse hade bestämt sig för att undersöka förhandlingarna och vid behov dra Stora Enso inför rätta.
De anställda som hörde till Elektrikerförbundet begär skadestånd av förbundet. Arbetstagarna anser att de inte har fått den ersättning de skulle ha fått ifall förbundet hade väckt talan.
HD konstaterade att Elektrikerförbundet är skyldigt att ersätta skadan som orsakats för de uppsagda arbetstagarna. Däremot tog HD inte ställning till skadeståndens storlek.
Birkalands tingsrätt och Åbo hovrätt har ålagt Elektrikerförbundet att betala 8 000 euro i skadestånd per person. Det är över 40 personer som får skadestånd. (FNB)

FNB

Mer från SLC