Elektronisk handelsplats förnyar spannmålshandeln i Finland

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio och Altia har beslutat att starta en elektronisk plattform för spannmålshandel, Viljatori. Den nya handelsplatsen förnyar spannmålshandelns traditionella handelspraxis och är den första i sitt slag i hela världen.

Med hjälp av den nya spannmålshandelstjänsten kan både inköpande företag och spannmålsodlaren som säljare få bättre marknadsinformation, reagera på olika situationer gällande efterfrågan och utbud och effektivera spannmålshandeln, vilket sänker kostnaderna och ger nytta till båda parter. Tjänsten tryggar tillgången till olika spannmålspartier i olika marknadssituationer, utvecklar kontraktsodlingen och förbättrar spannmålspartiernas spårbarhet. Öppna gränssnitt kommer dessutom att möjliggöra en vidareutveckling av nya tjänster på Viljatori-plattformen. Den elektroniska handelsplatsen förverkligas av FPI Partners.

– Visionen är att genom spannmålstorget Viljatori utveckla, effektivera och förnya spannmålshandeln i Finland och skapa nya affärsverksamhetsmöjligheter för branschens aktörer så att hela livsmedelskedjans konkurrens förbättras, säger SLC:s ordförande Holger Falck. 

I den elektroniska tjänsten gör odlarna försäljningsuppdrag och den spannmålsanvändande industrin gör köpuppdrag. Även husdjursgårdar som använder spannmål kan använda tjänsten.

– I försäljningsuppdraget definieras sädesslag, sort, kvalitet och gårdspris. Alternativ för transport av spannmål är att transporten sköts av odlaren själv eller av ett logistikföretag som sköter spannmålstransporter. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop lämpliga försäljnings- och köpuppdrag med varandra, berättar Marko Saapunki, VD för FPI Partners som utvecklar tjänsten.

Den finländska spannmålshandelns aktörer, odlare och industrin som använder spannmål har redan under ett års tid berett spannmålshandelsmodellen som ligger till grund för Viljatori.

Avsikten är att Viljatori.fi öppnas i början av 2018. Spannmålshandel via tjänsten kan inledas under våren 2018 och avtal göras med spannmålsuppköpare gällande 2018 års skörd. Tjänsten kommer även att anpassas till de vanligaste odlingsplaneringsprogrammen som gårdarna använder. 

Tilläggsinformation: 
ordförande Holger Falck, SLC, tel. 050 555 3711
VD Marko Saapunki, FPI Partners Oy, tel. 040 500 2580 

Mer från SLC