En ny förening har grundats: Mathantverk i Finland rf.

Vill du vara med och främja mathantverket i Finland?

Den nygrundade föreningen Mathantverk i Finland fungerar som ett intresseorgan för de redan etablerade mathantverkarna och som en knutpunkt för alla med intresse för mathantverk. Mathantverk enligt Eldrimners
definition (se nedan) har relativt nyligen introducerats i Finland och det har sedan dess erbjudits redan 3 gånger en längre utbildning i mathantverkets olika branscher (spannmål, kött, mejeri, frukt & bär, fisk och grönsaker & svamp). Också enskilda kurser i livsmedelsförädling på mathantverksmässigt sätt har ordnats på olika håll i landet. 

Mathantverk är egentligen inte något nytt utan grundar sig på traditionella konserveringsmetoder. Det finns
idag en växande yrkeskår av mathantverkare som har en viktig kunskap om mathantverksmässig förädling. Mycket av den verksamhet som stöder mathantverkarna idag är projektbaserad och därför har man sett ett tydligt behov av att skapa ett stadigvarande forum för mathantverkare. 

Föreningen vill främja mathantverket genom att sprida information, delta i arrangemangen av utbildning, stöda nätverkandet bland mathantverkare och bidra till att synliggöra mathantverkarna så främjar man förutsättningarna för mathantverkare i Finland. Föreningen har också en viktig roll i arrangemangen av FM i mathantverk. Projektet Kustens Mat ordnar FMtävlingarna i början av oktober i Ekenäs för andra gången någonsin i Finland.

Vad är mathantverk?
”Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition,
vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter”

Det här är den nordiska definitionen för mathantverk som utvecklats av Eldrimner. Föreningens syfte är att utveckla och befrämja mathantverket I Finland i enlighet med Eldrimners definition.

Vill du eller din organisation bli medlem?
En fritt formulerad medlemsansökan med namn, ort och kontaktuppgifter kan skickas till föreningens sekreterare Katja Bonnevier, katja.bonnevier@pargas.fi. Meddela gärna ifall ni är mathantverkare. Medlemsavgiften för 2017 är 20 euro. Föreningen håller er uppdaterade om dess verksamhet via Facebook-sidan Mathantverk i Finland:
https://www.facebook.com/Mathantverk-i-Finland-200584960087604/?fref=ts och via hemsidan www.mathantverkarna.fi

Mera info om utbildningen för mathantverkare: https://www.novia.fi/kustensmat/anmalan/

Mera info om FM i mathantverk: https://www.novia.fi/kustensmat/kustens-mat-och-fm-i-mathantverk/

Läs pressmeddelandet (18.9.2017)

Mer från SLC