Energiindustrin: Klimatförändringen oroar allt flera finländare

Finländarna vill ha mindre utsläpp och mer förnybar energi

Helsingfors 27.12.2017, 09:25

Inrikes

Finländarna är allt mera oroade över klimatförändringen. Det framgår av en enkät som gjorts av energibranschens intresseorganisation Energiindustrin.
Hejdandet av klimatförändringen och minskandet av utsläpp ses i dag som ännu viktigare än för ett år sedan. Av respondenterna listade 68 procent hejdandet av klimatförändringen och minskandet av utsläpp som ett av de tre viktigaste energipolitiska besluten. För ett år sedan var motsvarande tal 61 procent.
Stödet för förnybar energi har också ökat. 65 procent av respondenterna lyfte fram förnybar energi bland de tre viktigaste energipolitiska åtgärderna. För ett år sedan var siffran 60 procent.
De som svarade på enkäten var särskilt intresserade av att öka mängden solenergi. Hela 89 procent önskade mera solenergi.
Trots att oron för klimatet har ökat är finländarna enligt enkäten inte beredda att betala en högre avgift för miljövänlig energi.
IRO Research frågade i slutet av november i en webbpanel tusen myndiga finländare om deras åsikter i energifrågor. Felmarginalen är 3,2 procentenheter år vardera hållet. (FNB)

FNB

Mer från SLC