Enkät: Starkt stöd för jordbruksstöd i Finland

Helsingfors 26.05.2017, 07:13

Inrikes

Majoriteten av finländarna anser att det finns ett behov av jordbruksstöd, framkommer det i en enkätundersökning som tidningen Maaseudun Tulevaisuuden låtit göra.
64 procent av de personer som svarade på enkäten anser att jordbruksstödet behövs, bland annat för att maten ska räcka till, för matens kvalitet och för att jordbrukare ska kunna försörja sig.
Kring var tionde ansåg inte att jordbruksstödet behövs. Var fjärde ansåg att det finns argument för och emot stödet eller ville inte ta ställning till frågan.
Personer bosatta utanför städerna, pensionärer och Centerpartiets anhängare var ivrigast med att godkänna behovet av jordbruksstöd. De Grönas väljare var näst mest positiva till jordbruksstödet.
Enligt enkäten är män i chefsposition med hög inkomst som bor i huvudstadsregionen mest kritiska till jordbruksstödet.
1 005 personer intervjuades för studien som gjordes av Gallup Elintarviketieto. Felmarginalen är 2-3 procentenheter. (FNB)

www.maaseuduntulevaisuus.fi

FNB

Mer från SLC