EU enat om skogen

Helsingfors 14.12.2017, 14:00

Ekonomi

EU-länderna och EU-parlamentet har nu enats om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.
- Efter långa och komplexa förhandlingarna är jag väldigt glad över att vi har en LULUCF-uppgörelse. Det här är ytterligare ett exempel på EU:s beslutsamhet att uppnå 2030-målen och göra Parisavtalet till verklighet, skriver EU-kommissionens klimatansvarige Miguel Arias Cañete på Twitter.
LULUCF är förkortning för systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser. Frågan har länge skapat strid mellan mer och mindre skogsrika länder i EU, där inte minst de nordiska länderna fått kämpa hårt för att få gehör för sin syn på skogsbruket.
Dagens slutliga uppgörelse får dock tummen upp även av Finland, som hittills varit skarpt kritiskt.
- Resultatet acceptabelt både ur miljösynvinkel och för skogsindustrins framtid. Dags att öppna jaffan igen! twittrar EU-parlamentsledamoten Nils Torvalds (SFP).
EU-länderna har kommits överens om att minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent från 1990 års nivå före 2030. LULUCF är en del av EU:s klimatmål. (FNB-TT)

https://twitter.com/NilsTorvalds/status/941266503810371584

FNB

Mer från SLC