EU enat om skogen - Finland nöjt

Helsingfors 14.12.2017, 16:55

Ekonomi

Finland kan enligt statsminister Juha Sipilä (C) vara nöjt med EU-sämjan om hur skogen ska beräknas som kolsänka.
Sipilä säger att sämjan medför att avverkningarna kan utökas som planerat nästa årtionde utan påföljder från EU-nivå. Därmed har investeringshindren enligt honom röjts.
Regeringen planerar att utöka avverkningarna till 70-75 procent av skogstillväxten. Även scenariot där Sverige hade kunnat avverka mer än Finland är nu borta, enligt statsministern.
EU-länderna och EU-parlamentet enades i dag om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.
- Texten är ju rätt så komplicerad och (miljöminister Kimmo) Tiilikainen har gjort sitt bästa för att översätta den till finska för mig, säger Sipilä.
Enligt Miljöministeriet bygger jämförelsenivån inte på tidigare skogsbruksintensitet utan kriteriet är att skogarnas funktion som kolsänkor ska upprätthållas och stärkas på lång sikt. Experter som tillsätts av EU-kommissionen och medlemsländerna ska enligt ministeriet räkna ut jämförelsenivån under loppet av 2019.
- Efter de långa och komplexa förhandlingarna är jag väldigt glad över att vi har en LULUCF-uppgörelse. Det här är ytterligare ett exempel på EU:s beslutsamhet att uppnå 2030-målen och göra Parisavtalet till verklighet, skriver EU-kommissionens klimatansvarige Miguel Arias Cañete på Twitter.

En del av klimatmålet

LULUCF är förkortningen för systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser. Frågan har länge skapat strid mellan mer och mindre skogsrika länder i EU, där inte minst de nordiska länderna fått kämpa hårt för att få gehör för sin syn på skogsbruket.
Dagens slutliga uppgörelse får dock tummen upp även av Finland, som hittills varit skarpt kritiskt.
- Resultatet acceptabelt både ur miljösynvinkel och för skogsindustrins framtid. Dags att öppna jaffan igen! twittrar EU-parlamentsledamoten Nils Torvalds (SFP).
EU-länderna har kommits överens om att minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent från 1990 års nivå före 2030. LULUCF är en del av EU:s klimatmål. (FNB-TT)

https://twitter.com/NilsTorvalds/status/941266503810371584

FNB

Mer från SLC