EU finansierar Metsä Fibres utvecklingsprojekt

Helsingfors 30.08.2017, 15:56

Ekonomi

MetsäFibre, som ska öppna en stor bioproduktfabrik i Äänekoski, har varit framgångsrik med att få forskningsmedel av EU.
Bolaget är med i tre projekt som EU finansierar i flera år.
MetsäFibre utvecklar ligninprodukter, framställningsmetoder för cellulosabaserade textilfibrer och användning av bark istället för stenkol i elproduktionen. Målet med projekten är att visa att koncepten har en kommersiell potential.
- De beviljade EU-medlen är ett tecken på att MetsäFibres forsknings- och utvecklingsverksamhet och nya koncept är högklassiga och strävar efter att svara på samhällets stora utmaningar, säger MetsäFibres forskningschef Niklas von Weymarn.
I ligninprojektet (Ligniox) utvecklar man en metod som VTT tagit fram och där ligninet i virket skiljs från svartlut som bildas vid massatillverkning. Av det kan man tillverka till exempel ett medel som gör betong mer smidigt och därmed lättare att bearbeta.
I biomaterialprojektet (Biomotive) utvecklar man nya och miljövänliga biomaterial som används i bilkomponenter. I det här projektet utvecklar MetsäFibre också nya framställningsmetoder för cellulosabaserade textilfibrer.
I det tredje projektet (Biofficiency) studerar man hur askhalten i bark påverkar när man använder barken som bränsle i stora värme- eller elpannor.
Projekten har fått finansiering för tre eller fyra år av EU. (FNB)

FNB

Mer från SLC