EU-kommissionen vill förbjuda ålfiske i Östersjön

Helsingfors 29.08.2017, 14:54

Inrikes

Europeiska kommissionen föreslår att fiske av europeisk ål ska förbjudas på EU:s vatten i Östersjön. Förändringen ingår i kommissionens förslag till fiskekvoter nästa år och som publicerades på tisdagen.
Enligt kommissionen har det europeiska ålbeståndet legat på en historiskt låg nivå sedan 1990-talet. Förbudet skulle gälla både kommersiellt fiske och fritidsfiske.
Finlands naturskyddsförbund samt naturorganisationen WWF Finland har meddelat att de understöder förslaget.
Kommissionens förslag innehåller motsvarande höjda kvoter för fiske av sill och strömming. Enligt kommissionen är laxbeståndet i Egentliga Östersjön stabilt nog att tillåta en ökning av fångsterna med 11 procent.
Förslaget kommer härnäst att granskas av unionens ministrar med ansvar för fiske och målet är att det ska antas under ministerrådet för fiskerifrågor den 9-10 oktober. (FNB)

FNB

Mer från SLC