EU-länderna fortfarande splittrade om bekämpningsmedel

Bryssel 09.11.2017, 13:32

Inrikes

Frågan om förlängt tillstånd för det omtvistade bekämpningsmedlet glyfosat delar EU-länderna kraftigt. En kommitté med medlemmar från alla medlemsländer röstade om att förlänga tillståndet med fem år, men åsikterna gick så kraftigt i sär att inget beslut kunde tas.
Glyfosat används bland annat i storbolaget Monsantos Roundup-produkter. Tillståndet för växtbekämpningsmedlet löper ut i december och frågan ska nu behandlas i en appellationskommitté.
14 medlemsländer röstade för att förlänga tillståndet medan 9 röstade nej och 5 lade ned sin röst. Finland var för en förlängning, liksom bland annat de baltiska länderna samt Sverige och Danmark. Förlängningen med fem år var en kompromiss. Kommissionen föreslog ursprungligen att tillståndet förlängs med tio år.
Många länder är tveksamma till förslaget eftersom glyfosat är ett omtvistat bekämpningsmedel. Miljöorganisationerna lobbat kraftigt för ett förbud mot ämnet som misstänks orsaka cancer.

Motstridiga studier

EU:s kemikaliemyndighet uppgav i mars att ämnet inte bevisats öka cancerrisken hos människor. Bland annat EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet har kommit till samma slutsats. Internationella cancerstudier har däremot dragit motsatt slutsats.
Jordbrukare och Monsanto har vädjat för ett förlängt tillstånd. Det nuvarande tillståndet löper ut den 15 december.
Glyfosat är det mest sålda ogräsbekämpningsmedlet i Finland. (FNB)

FNB

Mer från SLC