EU slopar sockerkvoter - produktionen i Finland ökar

Bryssel 28.11.2017, 21:36

Ekonomi

Företaget Sucros, som förädlar sockerbetor, siktar på att öka sin produktion på fabriken i Säkylä till 100 miljoner kilo per år. EU:s tidigare sockerkvoter, som slopades i slutet av september, inskränkte tillverkningen till 81 miljoner kilo.
Nu uppger Sucros att man söker nya sockerbetsodlare. Samtidigt höjs priserna på sockerbetor.
- Vi behöver fler sockerbetsodlare och med prissättningen vill vi säkerställa att sockerbetan är en av de mest lönsamma grödorna, säger lantbruksdirektör Tero Tanner på Sucros.
Sucros och lantbrukarcentralen MTK har ingått ett tvåårigt prisavtal för sockerbetan. Grundpriserna höjs och dessutom får odlarna mera inkomster av att utöka sockerproduktionens volym. (FNB)

FNB

Mer från SLC