EU:s ekoförordning stoppar finländska ekologiska växthusodlingen

SLC - Basilika Mw

På onsdagen tog förhandlingarna om EU:s nya ekoförordning ett steg framåt. För den finländska ekologiska växthusproduktionen innebär förhandlingsresultatet mellan parlamentets, rådets och kommissionens förhandlare i praktiken slutet för den finländska ekologiska växthusodlingen. 

Förhandlingsresultatet innebär att de nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark inte får utöka sin nuvarande ekoväxthusareal. Den ekoväxthusareal som varit godkänd fram tills igår, den 28 juni 2017, får odlas framtill år 2030. Efter det skulle den finländska ekologiska växthusodlingen helt upphöra.

– De absurda förslaget visar på total nonchalans från EU-håll gentemot den nordiska ekologiska växthusodlingen och hur de europeiska odlarna och landsbygden inte behandlas likvärdigt. EU ignorerar det faktum att vi i Finland inte i praktiken kan odla växthusgrönsaker med markkontakt på grund av våra kalla vintrar och frusna mark, utan måste kunna få använda oss av avgränsade odlingsbäddar, säger SLC:s trädgårdsombudsman Johanna Smith.

Den ekologiska växthusarealen har hittills varit förhållandevis liten i Finland, men nu blir det i praktiken omöjligt för de finländska odlarna att svara mot konsumenternas växande efterfrågan på ekologiska produkter. 

– Trots att förhandlingsresultatet om ekoförordningen ännu formellt ska godkännas av rådet och EU-parlamentet bromsar förslaget upp möjligheterna för finländska odlare att nischa in sig på ekologisk växthusproduktion. Dessutom bör konsumenterna ha möjlighet att välja ett inhemskt alternativ, säger Smith. 

EU-förslaget bäddar för en ökad andel importerade ekologiska växthusgrönsaker. Jämförelser från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA visar på att ekologiska produkter från andra EU-länder innehåller mera spår av växtskyddsmedel än finländska konventionellt odlade produkter. 

SLC kräver att regeringen och Finlands representanter i EU inte ger efter utan fortsätter söka en lösning som utvecklar och möjliggör ekologisk produktion. Finlands fastslagna nationella mål är att den ekologiska arealen ska uppgå till 20 procent år 2020. 

Tilläggsinformation:
SLC:s trädgårdsombudsman Johanna Smith tel. 041 465 1094
SLC:s verksamhetsledare Rikard Korkman, tel. 040 518 9297

Länkar:
- Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 29.6.2017 (på finska): http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luomuasetuksen-neuvottelutulos-on-suomelle-pettymys

- European Parliament: Q&A on the informal agreement on reform of EU organic food rules: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf

Handelsträdgårdsförbundets pressmeddelande 29.6.2017 (på finska):
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44445047774944514277404759/4841514473494A5D427247425943

Mer från SLC