Evira bekämpar skogsrabies intill östra gränsen

Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder den 15 september flygspridningar av vaccinbeten mot rabies intill den sydöstra gränsen. Under cirka en månad efter inledningsdagen fälls sammanlagt 180 000 vaccinbeten avsedda för små rovdjur.

Vaccinerna sprids ut inom en cirka 40 kilometer bred zon längs den sydöstra gränsen som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och inom en 20 kilometer bred zon som sträcker sig längs sydkusten från östgränsen fram till Pyttis. Flygspridning sker inom en sammanlagd areal på cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningar görs dagligen klockan 7 - 21 i cirka fem veckors tid. Utspridningarna inleds i områdets norra delar.

Betena fälls ned från ett flygplan med 60 - 70 meters mellanrum, avståndet mellan flyglinjerna är en kilometer. Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag.

Lämna vaccinbetena i fred
Man får aldrig röra vaccinbeten som påträffas i naturen. Annars lämnar de små rovdjuren dem oätna på grund av att de luktar människa.

”Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med skyddshandskar på händerna. Om rikliga mängder beten påträffas inom ett mycket litet område eller på gårdsplanen till bostadshus, är det bäst att informera Evira om saken”, säger specialforskare Tiina Nokireki på Evira.

Vaccinbetena är cirka 5 x 4,5 x 1.5 cm stora och cirka 30 gram tunga bruna bitar med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna som innehåller försvagade rabiesvirus ligger i vätskeform i en foliekapsel inuti betena.

Bilder på vaccinbetena

Agera snabbt om en olycka inträffar
Om man råkar få vaccin på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen ska man omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. Om man fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud ska man tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Det är också bäst att hålla hundar borta från vaccinbetena, eftersom några hundar börjat kasta upp eller annars må dåligt efter att ha slukat en vaccinkapsel.

Över eventuella skadeverkningar ska lämnas en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Mer information om skadeverkningar som veterinärmedicinska preparat orsakat (Fimea)

Det är fritt fram att plocka bär och svamp i vaccinationsområdet.

Sänd in små rovdjur för uppföljningsundersökning
Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts eller annars avlidit i vaccinationsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Evira för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurproverna följer Evira upp hur täckande vaccinskyddet är och om rabies eventuellt förekommer.

Hur små rovdjur sänds in

Läs mer
Rabies hos DJUR

Mer information ger:
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridningar och rabiesdiagnostik)
specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (undersökning av små rovdjur)

Mer från SLC