Evira: Bluffandet i fråga om jordgubbarnas ursprung under kontroll

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Naturresursinstitutet (Luke) inleder sommaren 2017 en omfattande insamling av bärprover av jordgubbar. Den hänför sig till Eviras och Lukes samundersökning, som har som mål att ta fram en metod att säkerställa ursprunget för finska jordgubbar.

”Undersökningen som nu inleds bygger på olika isotopformer som förekommer bland grundämnena. En del av isotoperna förekommer i olika halter inom olika geografiska områden och överförs till växterna i relationer som deras omgivning avgör. Utgående från isotoprelationerna i vegetabiliska produkter kan man så analysera deras ursprung. Informationen kompletteras med bestämning av spårämnena som växterna innehåller”, säger professor Janne Nieminen på Evira.
 
Jordgubbarnas geografiska ursprung kan alltid utredas
En SIRA-undersökning dvs. en analys av de stabila isotopernas relationer i proverna avslöjar
Jordgubbarnas geografiska ursprung oberoende av sorten eller tidpunkten under skördeperioden.
 
”Av de undersökta provernas isotoprelationer och spårämnenas halter görs en databas, med hjälp av vilken man senare kan avslöja och kontrollera förfalskningar av jordgubbarnas ursprung. Metoden har redan tagits i bruk till exempel i Sverige i avsikt att utreda sålda jordgubbspartiers ursprung. Den har i EU-området kunnat användas i rättsfall då förfalskningar av jordgubbarnas ursprung misstänkts”, säger forskningsprofessor Saila Karhu på Luke.
 
Insamlandet av prover inleds omedelbart i takt med att jordgubbarna mognar. Insamlingsobjekten väljs jämnt utmed hela jordgubbsproduktionsområdet. Sommaren 2017 är målet att samla in prover inom 50 bärproduktionsområden. Som prover används mogna jordgubbar som representanter för Luke eller Evira samlar in. Från saluhållningsborden tas också prover för jämförelse.
 
I utvecklingsprojektet deltar utöver Luke och Evira också Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/Marjaosaamiskeskus och Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry.
 
Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö jämte bärodlarföreningarna och representanter för bärnäringen.
 
Mer information ger:
Evira:
forskningsenhetsdirektör Janne Nieminen, tfn 050 463 9586, janne.nieminen@evira.fi

Naturresursinstitutet, trädgårdsproduktion:
forskningsprofessor Saila Karhu, tfn 050 4082068, saila.karhu@luke.fi      

Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto ry:
verksamhetsledare Hannu Salo, tfn 09 5841 6534, hannu.salo@puutarhaliitto.fi

Mer från SLC