Evira: Endast små mängder skandalkött i Finland

Enligt utredningarna som Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått förekommer nötkött som införts från de tre brasilianska anläggningarna som försatts i exportförbud inte på den finländska marknaden. I importörernas lager finns små mängder djupfryst fjäderfäkött. Evira har bett de kommunala tillsynsmyndigheterna ta nödvändiga prover av köttet för att säkerställa att det är tjänligt som livsmedel. På marknaden kan förekomma livsmedel, i vilka det har använts kött som kommit från anläggningarna som försatts i exportförbud. Evira har inte fått veta om någon sådan sak som äventyrar livsmedelssäkerheten och som skulle medföra att myndigheterna borde förelägga att produkterna dras bort från marknaden. 

Fyra av de 21 brasilianska anläggningar som rannsakas har haft tillstånd att exportera kött till EU-området. Europeiska kommissionen har strukit dem från listan över godkända anläggningar och från dem får inte längre föras in kött till EU-området. Enligt kommissionen ska partier som härstammar från de förbjudna anläggningarna och som ännu är på väg till medlemsländerna returneras till Brasilien.
 
I drygt en vecka har Livsmedelssäkerhetsverket Evira varit i kontakt med cirka 400 företag som importerar kött och köttprodukter. Under samma tid har utredningarna på basen av tilläggsinformationen som erhållits från kommissionen kunnat avgränsas till sådant kött, som härstammar från tre brasilianska anläggningar.
 
Enligt den information som hittills erhållits från importörerna har cirka 50 000 kilo kött införts till Finland från anläggningarna som försatts i exportförbud sedan början av juli 2016 till slutet av februari 2017. I företagens egenkontroll eller i myndighetstillsynen har inte observerats och från kunderna har inte erhållits information om några kvalitetsproblem eller andra problem som gäller dessa partier. Några matförgiftningar som brasilianskt kött orsakat har inte heller inrapporterats till myndigheterna.
 
”Företagen har tagit situationen på allvar och samarbetet mellan företagen och Evira har förlöpt väl”, säger direktör Leena Räsänen på Evira.
 
Kontrollerna vid EU:s gränser ökas
Från Brasilien införs till Finland huvudsakligen färskt och djupfryst nötkött och djupfryst fjäderfäkött. Det färska köttet levereras huvudsakligen till restauranger och detaljhandeln och det djupfrysta köttet till industrin och storköken.
 
Europeiska kommissionen har bett medlemsländerna öka kontrollerna och provtagningen av brasilianskt kött vid EU:s yttre gränser. Nederländerna har till exempel betydligt ökat antalet kontroller, eftersom 80 procent av köttet som levereras från Brasilien till EU-länderna kommer via hamnen i Rotterdam. På samma sätt som de övriga EU-länderna har Finland intensifierat importkontrollen av allt brasilianskt kött. Brasilianskt kött får fortsättningsvis införas till EU-länder från andra anläggningar än de som försatts i importförbud.
 
År 2016 förbrukades i Finland enligt Suomen Gallup Elintarviketieto Oy sammanlagt 434,5 miljoner kilo kött. Fyra femtedelar (81,2 %) av det var inhemskt. Enligt Tullens statistik infördes från Brasilien till Finland i fjol cirka 2 miljoner kilo kött och andra ätliga delar av djur dvs. cirka 0,5 procent av allt kött som förbrukats i Finland.
 
”Det brasilianska fallet visar än en gång att tillförlitligheten i livsmedelstillsynen i varje enskilt land bestäms enligt den svagaste länken. Av de inemot 5 000 anläggningarna i Brasilien rannsakas 21 och av de 11 000 livsmedelsövervakarna rannsakas 33 på grund av problem som hänför sig till tillförlitligheten i tillsynen. För Brasilien orsakar denna lilla hop dagligen bortfallna exportintäkter på inemot 60 miljoner euro”, konstaterar Räsänen.
 
Mer information ger:

Direktör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC