Evira: Fågelinfluensa hos en havsörn i Letala

Hos en havsörn som påträffats i Letala i Egentliga Finland har konstaterats fågelinfluensa av typen H5. I fortsatta undersökningar bekräftas om fågeln bar på högpatogen fågelinfluensa som orsakar stor dödlighet bland fåglar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla som håller fjäderfä att se till att smittskyddet är i ordning och att lämna en anmälan om suspekta symptom till den kommunala veterinären.

Havsörnen påträffades död på stranden till sjön Koljolanjärvi. Det rör sig om det 15:e bekräftade fågelinfluensafallet i Finland. I fyndplatsens omedelbara närhet finns inga fjäderfäbesättningar. Vi i Finland har än så länge lyckats undvika fjäderfäsmittor eftersom sjukdomen hittills konstaterats enbart hos vilda fåglar och i en fågelpark i Mariehamn.

I och med fåglarnas vårflytt är risken för fågelinfluensasmitta särskilt stor. Det är viktigt att i hela landet se till att fjäderfä hålls inomhus och att besättningen också i övrigt är smittskyddad. Fågelinfluensan sprider sig lätt från en fågel till en annan och därför ska man försöka hindra såväl direkta som indirekta kontakter med vilda fåglar.

För att inbördes kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfä ska kunna förhindras, bör fjäderfä hållas inomhus eller deras rastplats utomhus skyddas med hjälp av ett tillräckligt finmaskigt nät under tiden 1.12.2016–31.5.2017 på det sätt som jord- och skogsbruksministeriets förordning säger.

Då man går in i djurstallar och då man lämnar sådana ska man byta skodon och kläder och tvätta händerna omsorgsfullt, eftersom fåglar sprider sjukdomen också i sitt sekret. Om fågelinfluensamisstankar ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den kommunala veterinären.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som spritt sig på bred front i Europa har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana.

Mer information ger:

Sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Tuija Kantala, tfn 050 323 6050 (diagnostik)

Läs mer: 

Fågelinfluensa i Finland
Förbud att hålla fjäderfä utomhus
Frågor och svar om fågelinfluensa

Mer från SLC