Evira: Insektmat snart på tallriken

Insekter kan snart födas upp och säljas som livsmedel samt serveras som insektmat också i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira håller på att utarbeta anvisningar för branschen för att produkterna ska vara säkra för konsumenterna. Då anvisningarna är färdiga ska de producenter som vill producera insekter som livsmedel registrera sig som livsmedelsföretagare.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira håller på att utarbeta anvisningar för livsmedelsbranschen beträffande uppfödning och försäljning av insekter. Anvisningarna blir färdiga senast i början av november. Anvisningarna utarbetas tillsammans med företag i insektbranschen och de är avsedda för både livsmedelstillsynsmyndigheterna, insektuppfödarna och företag som tillverkar livsmedel av insekter. Då anvisningarna är färdiga kan insektproducenterna registrera sig som livsmedelsföretagare och det blir då också möjligt att sälja insektmat.

Genom tolkningsändringen betraktas insektproduktion som laglig livsmedelsproduktion och livsmedelslagstiftningens förutsättningar och tillsyn tillämpas på den. Insektproduktion och  försäljning som livsmedel förutsätter att det säkerställs att produkterna är säkra för konsumenterna, att man iakttar god hygien i produktionen och att exempelvis förpackningspåskrifterna innehåller korrekt och tillräcklig information. Det är skäl att notera att insektprotein kan orsaka en allergisk reaktion.

I Finland har man för avsikt att endast tillåta användning av hela uppfödda insekter. Hela insekter kan också sönderdelas och malas, men man får inte avlägsna delar eller isolera eller extrahera beståndsdelar. Evira kommer att göra upp en förteckning över tillåtna insektslag som lämpar sig som livsmedel. Till exempel de insektprodukter som nu finns på marknaden och säljs som köksprydnader får inte säljas som livsmedel, eftersom produktionen av dem inte har övervakats enligt livsmedelslagstiftningen och det inte har varit möjligt att försäkra sig om att de är säkra.

Mera information uppdateras på Eviras webbplats efter hand som nya anvisningar utarbetas. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ordnar utbildning för livsmedelsövervakare och företag under hösten.
 
Mer information:
Överinspektör Riina Keski-Saari, tfn 050 303 2384, riina.keski-saari@evira.fi
Överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen@evira.fi

Mer från SLC