Evira: Känn igen päronpest i trädgård och park

Päronpest (Erwinia amylovora) är en växtsjukdom som kan spridas med plantor av frukt- och prydnadsväxter som importerats till Finland. Den som har en trädgård ska nu ge akt på de plantor som planterats under de senaste åren. Den farliga växtsjukdomen ”bränner” växternas skott så att de blir svarta och dödar till slut hela växten. Sjukdomen kan inte bekämpas kemiskt.

”Det är viktigt att observera och utrota sjukdomen genast i början så att den inte hinner spridas ut i naturen”, säger överinspektör Ulla Oksanen vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. ”Man ska inte på egen hand förstöra angripna växter.”

Evira förstör de angripna växterna och värdväxter som växer i närheten av dem. Lokalt sprids sjukdomen med pollinerande insekter och angripna växtdelar.

Päronpest orsakas av en bakterie och den hittades för första gången i Finland sommaren 2014 i en päronodling på Åland. År 2015 hittades päronpest på estniska päronträdsplantor.

På försommaren vissnar spetsarna på unga skott

Värdväxter som är mottagliga för päronpest är äppel- och päronträd, oxbär, rönn, häggmispel och hagtorn, rosenkvitten och aronia.

På försommaren vissnar den angripna växtens unga skott och böjs nedåt på grund av att bakterierna förhindrar vätsketransporten. Senare får bladen döda områden eller mittnerven svartnar. De slokande blomställningarna, vissnade bladen och svartnade frukterna sitter kvar på skotten. Då sjukdomen sprids uppstår nekrosfläckar på stammen och träet blir brunt under fläckarna. Om det är varmt och fuktigt avsöndras ljusa droppar av bakterieslem från fläckarnas kanter.

Anmäl symtom på päronpest

Sjukdomen behöver lämplig mängd värme och fukt för att bryta ut. Evira publicerar under sommaren varje måndag en prognos för möjligheten att päronpest ska förekomma. Om du misstänker symtom på päronpest ska du anmäla det till Evira antingen per e-post kasvinterveys@evira.fi eller via Eviras webbplats www.evira.fi/tuhoojailmoitus (på finska). Det lönar sig att bifoga ett foto. Prover som en växtinspektör tar undersöks avgiftsfritt i Eviras laboratorium.

Säkra plantor har ZP-märkning på namnlapparna
Plantor från hobbyodlare eller från naturen får inte importeras, eftersom de kan bära på päronpest latent. Plantor av päronpestens värdväxter får importeras endast om de har ZP/FI-märkning på namnlapparna. Märkningen visar att plantan har producerats under myndighetskontroll på ett område där sjukdomen inte förekommer.

Päronpest förekommer åtminstone i någon mån i alla EU-länder. Den har fått stor spridning i Nederländerna, Bulgarien, Grekland, Cypern och Rumänien. Även i Ryssland förekommer päronpest regionalt.

Läs mer:
Prognos för päronpest
Mera information om päronpest: www.evira.fi/paronpest
Frågor och svar om päronpest
 
Mer information:
överinspektör Ulla Oksanen tfn 040 511 7274
sektionschef Tuula Mäki-Valkama tfn 040 839 8514

Mer från SLC