Evira: Myndigheterna övar med tanke på afrikansk hästpest

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriet över tillsammans med de nordiska och baltiska ländernas myndigheter åtgärder med vilka man kan hindra att afrikansk hästpest (AHS) sprider sig. Beredskapsövningen Pegasus2017 som arrangeras onsdagen den 6 september 2017 är en del av den normala beredskapen på djursjukdomar. 

Syftet med övningen är att testa hur uppdaterade beredskapsplanerna är och stärka rutinerna i den internationella kommunikationen.

Afrikansk hästpest är en allvarlig virussjukdom hos hästdjur som lätt sprider sig, men som inte smittar människan. Sjukdomen förekommer särskilt i de delar av Afrika som ligger söder om Sahara, men tidvis också i Nordafrika. Sjukdomsfall har tidigare konstaterats också i Mellanöstern, Spanien och Portugal, senast i slutet av 1980-talet. I Finland har sjukdomen inte påträffats.

”Afrikansk hästpest valdes som mål för övningen särskilt på grund av de särdrag som hänför sig till bekämpningen av hästsjukdomar. Det viktigaste i övningen är ändå att stärka det internationella samarbetet”, säger sektionschef Sirpa Kiviruusu på Evira.
 
Den virtuella övningen ger säkerhet när det riktigt gäller
Beredskapsövningen med tanke på afrikansk hästpest, Pegasus201, genomförs virtuellt och hästgårdar besöks således inte under övningen. Inför övningen har utarbetats en fiktiv berättelse som efterliknar ett eventuellt sjukdomsfall. Detaljerna är hemliga ända fram till övningsdagen.

I övningen deltar de centrala myndigheterna inom veterinärvården i de nordiska och baltiska länderna och i några länder på bredare front också andra veterinärer och aktörer i hästbranschen. Evira leder övningen för Finlands del och deltar i övningen med en styrka på flera enheter.

Veterinärmyndigheterna har arrangerat flera regionala, nationella och internationella beredskapsövningar med tanke på djursjukdomar som lätt sprider sig, men det här är den första övningen med tanke på afrikansk hästpest.

Mer information ger:

Sektionschef Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 0400 920 503

Läs mer:

Afrikansk hästpest

Mer från SLC