Evira: Orsakerna till återkallelserna av livsmedel varierade även år 2016

Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått veta återkallades livsmedel från marknaden i Finland 131 gånger år 2016. De vanligaste orsakerna till återkallelser har varierat årligen. I fjol vidtogs en fjärdedel av återkallelserna på grund av mikrobiologiska fel.

Bakterier som påträffats i livsmedlen och andra mikrobiologiska skäl orsakade 31 återkallelser år 2016. Salmonella påträffades till exempel i fyra kött som införts från utlandet och i fyra införda kryddörter. Merparten av de mikrobiologiska felen var kvalitetsfel som inte var förknippade med någon stor hälsorisk för konsumenterna.

Kontaktmaterialfelen och fynden av främmande ämnen fördubblades

Ämnen som ger livsmedlet skadlig lukt eller smak eller främmande föremål i livsmedlet konstaterades i 23 återkallelsefall. Det är mer än dubbelt så många som året innan.

År 2016 påträffades bland annat i kinesiska och östeuropeiska bestick och kärl oftare än förr ämnen som strider mot bestämmelserna och som man förstod att leta efter på grund av tidigare fynd. Via EU:s larmsystem lämnades också oftare än förr varningar om plast- eller metallstycken i livsmedlen.

Med kontaktmaterial avses sådana material, som kommer i kontakt med maten. Sådana material är till exempel livsmedelsförpackningar och köksredskap.

Variation i orsakerna till återkallelserna 

I orsakerna till återkallelserna av livsmedel har på senare år förekommit stor variation och det finns inte någon enskild förklarande faktor. Myndigheternas tillsynsprojekt orsakar i viss mån svängningar i statistiken, så också tidigare observationer om felaktiga produkter. År 2016 kom det via EU:s system för snabb varning om livsmedel och foder 53 varningar om livsmedel som införts till Finland och som strider mot bestämmelserna. Livsmedelsföretagarnas egenkontrollkompetens har också utvecklats och återkallelser vidtas mer systematiskt än förr.
 
Läs mer:
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/takaisinvedot/elintarvikkeiden-takaisinvetojen-maarat/ (på svenska lite senare)

Mer information ger:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416

Mer från SLC