Eviras vetenskapsdag 12.10.2017

Under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras vetenskapsdag som är öppen för alla har man möjlighet att stifta bekantskap med den vetenskapliga forskningen inom områdena växter, djurens hälsa och välfärd och livsmedelssäkerhet. Liksom tidigare har också lagts fram posters som koncentrerat ger information om de senaste forskningarna.

Vetenskapsdagen är öppen för alla och ingen förhandsanmälan krävs.

Vetenskapsdagen arrangeras kl. 11.30 - 15.30 i Evira-huset, Mustialagatan 3 i Vik i Helsingfors.

Föreläsningarna är på finska.

Program
Välkomsthälsning
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Eviras vetenskapliga publikationer 2016 kl. 11.30 - 12.00

Vetenskapsdagens seminarium:

Djursjukdomar och växter kl. 12.00 - 13.30

Som ordförande specialforskare, VMD Tuija Kantala, virologi

Fågelinfluensa - specialforskare Niina Tammiranta, virologi

Vad nytt om antibiotikaresistensen? - forskare Johanna Muurinen, riskvärdering

Förekomsten av bakterien Brucella suis i vildsvinspopulationen i Finland - specialforskare Teresa Skrzypczak, djursjukdomsbakteriologi och patologi

Ytlig hudnekros som inte tidigare inrapporterats bland sjuka laxar i Torne älv -  en orsak till laxdödligheten - specialforskare, VMD Perttu Koski, djursjukdomsbakteriologi och patologi

Hur växtproduktionens regionala och tidsmässiga fördelning inverkar på risken för skadegörare - specialforskare Juha Tuomola, riskvärdering

Paus kl. 13.30 - 13.45

Livsmedel kl. 13.45 - 15.30

Som ordförande forskare Petra Pasonen, riskvärdering

INNUENDO-projektet: helgenomsekvensering i uppföljningen av livsmedelsburna sjukdomsalstrande bakterier - specialforskare Anniina Jaakkonen, mikrobiologi

Metrologin som krävs vid livsmedelsforskning i centrum för forskningsinfrastrukturen: PRO-METROFOOD - specialforskare Tiina Ritvanen, kemi

Vad berättar sockerarterna i honung om honungens ursprung - specialforskare, LVD Helena Pastell, kemi

Utvärderingen av de skadliga ämnena vid gödsling av odlingsväxter med flytgödsel - forskare Ville Välttilä, riskvärdering

Antibiotikaresistensen på gårdar med nötkreatur - mikrobiologiska resultat av NAMI-projektet - specialforskare Maria Nummela, mikrobiologi

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning

Mer information om vetenskapsdagen:
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226

Mer från SLC