Faktagaffeln 2017 innehåller färsk statistik om finländska matkedjan

SLC - Faktagaffeln2017 Parm

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2017, som samlas färsk, central statistik gällande Finlands matproduktion och -konsumtion inom en och samma pärm i fickformat har utkommit. Den nyaste statistiken i publikationen härstammar främst från år 2016. Tack vare jämförelsetal kan man jämföra den inhemska livsmedelskedjans utveckling över tid. Vart efter statistikföring på EU-nivå blir mer enhetligt utvecklas även Faktagaffelns innehåll. I nuläget har 13 tabeller internationella jämförelsetal. För att förbättra läsbarheten har även tabellernas ordningsföljd ändrats.

Publikationen är indelad i fyra delar: allmän information, jordbruk, livsmedel samt dagligvaruhandeln och storkök. Dessutom är statistiken indelad enligt livsmedelskedjans ansvarsområden miljö, produktsäkerhet, näring, arbete och arbetshälsa, djur och djurens välfärd, lokal förankring samt ekonomi. 

Faktagaffeln är en etablerad informationskälla för de som är intresserade av matkedjan. Publikationen finns tillgänglig som broschyr i fickformat eller som elektronisk version på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. Faktagaffeln 2017 utkommer på tre språk: finska, svenska och engelska. Ladda ner den svenska faktagaffeln här

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Finlands livsmedelsindustriförbund rf, Naturresursinstitutet LUKE, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund. 

Beställningar
Publikationen Faktagaffeln 2017 är kostnadsfri och kan beställas via e-post på adressen ruokatieto@ruokatieto.fi eller per telefon 040 710 4170. Post- och hanteringskostnader tillkommer.  

Mer från SLC