Falck: En man med hjärtat och hjärnan på rätt plats

Helsingfors 28.04.2017, 14:47

Politik

Blivande jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) har den rätta känslan för näringen och har hjärta och hjärna på rätt plats, säger Holger Falck, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.
- Han är en av oss bönder. Han känner till näringen och vet var problemen finns, att stöden inte ökar utan att inkomsten måste tas från marknaden, säger Falck som känner Leppä sedan början av årtusendet.
Leppä blev första gången invald i riksdagen 1999 och har suttit där sedan dess. Falck blev ordförande för SLC år 2000.

Förväntning: Ingen värre katastrof

Falck har inga särskilda förväntningar på Leppä som minister eftersom de lagändringar som nämns i regeringsprogrammet huvudsakligen har verkställts och stödpolitiken är fastspikad.
- Hans spelutrymme är begränsat när det gäller vad han kan göra. Det enda jag kan hoppas på är att det inte blir någon värre katastrof än i dagens läge.
Att producenternas och livsmedelsindustrins andel av matpriset sjunkit i förhållande till handelns är det inget som jordbruksministern kan göra något åt. Det är frågor för Justitieministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Finansministeriet, säger Falck.
År 2015 blev jordbrukarna arga när stödutbetalningen fördröjdes. Nu fungerar utbetalningen som den ska, säger Falck.

Bereder ny programperiod

Den nästa programperioden inom EU:s jordbrukspolitik bereds nu, men besluten fattas inte förrän 2019. Storbritanniens EU-utträde krånglar till beredningen och dessutom ordnas både riksdagsval och EU-val 2019. Det innebär att det är nya ministrar och kommissionärer som fattar besluten under Finlands ordförandeperiod under den andra hälften av 2019.
Två andra namn som nämndes i ministerspekulationerna var riksdagsledamöterna Anne Kalmari (C) och Elsi Katainen (C). Falck konstaterar att Kalmari är agronom och insatt i jordbruksfrågor. Hon hade stora förväntningar efter att hon kammade in över 10 000 röster i Mellersta Finland i det förra riksdagsvalet och blev då lovad ordförandeskapet i riksdagens jord- och skogsbruksutskott under den andra hälften av valperioden, säger Falck. Det är den post Leppä nu lämnar. Elsi Katainen och hennes man har en mjölkgård, men Katainen har inte profilerat sig så mycket i jordbruksfrågor. (FNB-HELLEVI RAITA)

FNB-HELLEVI RAITA

FNB

Mer från SLC