Fåren blir allt fler i Sverige

Stockholm 26.12.2017, 10:56

Ekonomi

Antalet får ökar i Sverige. Nu finns drygt 301 000 tackor och baggar, enligt Jordbruksverket. Det är 20 000 fler än i fjol och dubbelt så många som i början av 1970-talet.
Lammen är ungefär lika många.
På länsnivå finns flest vuxna får i Västa Götaland, närmare 42 000. Tvåa är Gotland med 35 000, noterar nyhetssajten ATL, Lantbrukets Affärstidning.
I Värmland, där fårnäringen på senare år drabbats hårt av rovdjursattacker, har ökningen varit särskilt stor. Nu finns där omkring 10 500 vuxna får, upp från knappt 8 800 året före. Den kraftiga procentuella ökningen sammanfaller med ett fårprojekt som länsstyrelsen drivit.
- Vi ville vända på utvecklingen och det har vi gjort, säger projektledaren Karin Granström på Hushållningssällskapet till ATL.
- Tack vare de rovdjursavvisande stängslen och en del planering om hur man betar sina får har fårägare vågat utöka och vi har fått flera nya fårgårdar. Producenterna har lärt sig att bättre skydda sina djur mot rovdjursangrepp. Det går men kräver en hel del merarbete.
Parallellt har även det svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Köttföretagen drivit olika fårprojekt. Elof Nilsson, styrelseledamot i Fåravelsförbundet, tror att dessa kan ha bidragit till ökningen.
- Indirekt har det säkert haft påverkan. Projekten lyfter upp frågor man behöver jobba med till ytan och det ger spinnoffer, säger han. (FNB-TT)

http://www.atl.nu/lantbruk/har-okar-faren-mest/

FNB

Mer från SLC