Finland driver skärpning av antibiotikabruk för djur på EU-nivå

Helsingfors 25.10.2017, 19:54

Inrikes

Finland driver en betydande skärpning av bruket av antibiotika inom veterinärmedicinen i EU, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att bevara effekten på medicinen.
På Finlands initiativ vädjade EU-ministrar från fem olika länder till de andra medlemsländerna om en begränsning av antibiotikamedicinering i förebyggande syfte i hela EU.
Unionen håller som bäst på att förebereda en författning som justerar bland annat tillverkningen av medicin för djur, försäljningstillstånd och distribution.
Tidigare har bruket av djurläkemedel övervakats huvudsakligen nationellt men nu är EU på väg att få gemensamma regler. (FNB)

FNB

Mer från SLC