Finland lobbar för skogen som kolsänka

Bryssel 15.05.2017, 18:35

Politik

Finländska lobbare har varit en bekant syn i Bryssel de senaste månaderna. Finland vill att skogen som kolsänka ska räknas med då Finland förutsätts minska sina växthusutsläpp.
Miljöminister Kimmo Tiilikainens (C) stab uppger att ministern haft ett trettiotal möten på EU-nivå om den här frågan. Även skogsindustrin har tagit en aktiv roll.
Skogen som kolsänka är vårens viktigaste EU-fråga ur finländsk synvinkel. EU-kommissionen har slagit fast att Finland ska minska sina växthusutsläpp med 39 procent inom de sektorer som inte hör till utsläppshandeln före år 2030.
Målet är tufft och blir ännu tuffare av att skogen som kolsänka inte räknas med, snarare tvärtom. Naturresursinstitutet har räknat ut att en aktiv skogsvård klassas som utsläpp.

"Måste tjata"

Indirekt kunde det leda till att skogsutnyttjandet blir dyrt för Finland.
- Virke kan fortfarande användas och produkter kan tillverkas, men det kan få konsekvenser för staten om bruket överskrider utsläppsmålen, säger energi- och klimatchefen Ahti Fagerblom på Skogsindustrin.
Finland försöker därför övertyga EU om att vi också planterar skog, inte bara avverkar, och att skogsresurserna inte minskar. Skog som planteras borde beaktas bättre.
Den finska versionen där skogsresurserna ökar samtidigt som avverkningen tilltar har varit svår att sälja i EU.
- Det är tydligen en berättelse som är för bra för att vara sann. Så vi måste fortsätta tjata om det här, säger Fagerholm. (FNB)

FNB

Mer från SLC