Finland med i FAO:s förvaltningsråd

Helsingfors 29.06.2017, 17:25

Politik

Finland blir medlem i förvaltningsrådet för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO juli. Till organisationens mål hör att utrota hunger, undernäring och fattigdom, bidra till ekonomisk och social utveckling samt hållbar användning av naturresurser.
I förvaltningsrådet kommer Finland att fokusera sig bland annat hållbara livsmedelssystem och en hållbar användning av naturresurserna. Finland har också föreslagit att år 2020 utses till ett internationellt år för växtskydd.
- Medlemskapet i FAO:s förvaltningsråd är en bra möjlighet att på internationellt plan lyfta fram vårt kunnande och andra för oss viktiga frågor. Vidare får vi möjlighet att påverka FAO:s arbete. Särskilt vill jag poängtera att för att vi ska kunna skapa matsäkerhet, måste vi stärka landsbygdsföretagandet över hela världen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).
Finland kommer att representera alla nordiska länder i FAO:s förvaltningsråd under de tre följande åren. (FNB)

FNB

Mer från SLC