Finland vill ha större spelrum i uträkningarna om kolsänkor

Luxemburg 13.10.2017, 12:11

Ekonomi

Långa förhandlingar väntas när EU-ländernas klimatministrar ska försöka enas om sin syn på skogens betydelse för klimatförändringarna.
I Norden följs samtalen med nervositet i skogsnäringen.
Ministrarna väntas besluta om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Att bevara kolsänkorna är ett av EU:s klimatmål.
Redan nu verkar det som att skogarnas framtida bruk ska jämföras med åren 2000-2009. Jämförelsen är enligt Finlands regering problematisk i och med att avverkningen av skog ska öka betydande under de närmaste åren.
Under 2000-2009 avverkade Finland cirka 65 procent av skogsväxten. Avverkningen uppskattas stiga till 70-75 procent.
Enligt miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) ska Finland i dag försöka övertyga de övriga EU-länderna om att Finland behöver större spelrum i uträkningarna.

Letar lösning för skogen

Det som på klimatspråk förkortas LULUCF är avancerade system för hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.
I praktiken har dock diskussionen inom EU kokat ner till en kamp mellan de som anser att ett modernt skogsbruk gynnar klimatarbetet och de som anser att skogen bör bevaras i princip orörd för att kunna samla koldioxid.
På ena sidan finns stora skogsländer som Finland och Sverige - på den andra exempelvis Nederländerna, där det mesta i trädväg huggits ner för länge sedan.

Kompromiss?

När klimatministrarna nu samlas i Luxemburg för att försöka enas finns ett kompromissförslag på bordet från det nuvarande ordförandelandet Estland. Det innefattar bland annat att beräkningar ska göras utgående från vad som skedde i skogsbruket mellan 2000 och 2009 - betydligt senare år än vad EU-kommissionen hade med i sitt ursprungsförslag, och som starkt ogillades av skogsländerna i norr.
Dessutom finns ett "kompensationsutrymme" där länder som av olika skäl förfördelas av referensperioden kan få tillstånd att avverka mer.
Om medlemsländerna kan enas i dag är striden ändå inte helt över. Därefter gäller det att även komma överens med EU-parlamentet, som beslutade om sin syn på saken redan i september. (FNB-TT-Wiktor Nummelin)


Fakta: Skogen och klimatet
Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och är inom klimatsammanhang det område där man räknar in vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.
Skogen räknas traditionellt som en "kolsänka", som tar upp koldioxid. Det gör samtidigt att skogsavverkning innebär att upptagningen minskar, vilket dock kan kompenseras genom nyplantering.
LULUCF tillhör de viktigaste områdena när det gäller att beräkna hur EU:s medlemsländer ska leva upp till sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC