Finländarna som en skock skrämda får i EU:s skogstvist

Strasbourg 12.09.2017, 15:42

Ekonomi

Den rutinerade finländska Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen (Saml) skräder inte orden i fråga om Finlands kampanjföring i EU:s skogsuträkningar.
De senaste månaderna har finländarna lobbat hårt för sina egna uträkningar. Pietikäinen tycker finländarna är som en skock skrämda får.
Uträkningarna om skogarnas kolsänka kommer enligt henne att bli en likadan kamp som den om svaveldirektivet.
- Varför lär sig ingen någonsin något av det här, det är som Peter och vargen? Varför kollar ingen på hur det gick för torven eller svavlet? säger Pietikäinen.
Svaveldirektivet stötte på stort motstånd i Finland men gav i slutändan de finska företagen goda businessmöjligheter - trots att man i förväg enbart beklagade sig över högre kostnader.
Pietikäinen tycker det är typiskt för de konsensusvana finländarna att man ställer sig bakom en enda åsikt.
- Vi piskar oss till hybris när vi rasande försvarar oss och är rädda.

Finländarna driver omstridd förändring

Europaparlamentet röstar på onsdag om beräkningssättet för kolsänkorna.
Finländarna hoppas fortfarande att förslaget ska ändras. Regeringen och bland annat skogsindustrin har ansett att modellen där kommande avverkning jämförs med nivån 2000-2012 är orättvis. Man skulle i beräkningarna jämföra intensiteten, det vill säga avverkningen i relation till skogens tillväxt.
SFP:s Nils Torvalds och största delen av de finländska Europaparlamentarikerna stödjer i onsdagens omröstning en förändring som skulle ge mer spelrum i jämförelsen och ordet intensitet skulle strykas.
Kritikerna anser att bottnen faller ur från beräkningarna av kolsänkan om man lämnar ett spelrum. Beräkningarna har setts som en utmärkt sporre till medlemsländerna eftersom för stor skogsavverkning skulle innebära tilläggskostnader eller större utsläppsplikter.
De grönas Heidi Hautala tycker förändringsförslaget är oklart och till och med kan leda till att medlemsländerna får avverka hela tillväxtdelen av sin skog.
- I varje fall leder det till frågan om vad det betyder, säger Hautala.
Hautala tänker rösta mot förändringsförslaget. Pietikäinen överväger fortfarande hur hon ska rösta.
De slutliga besluten om beräkningen av kolsänkan fattas i förhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet. (FNB)

FNB-ANNIINA LUOTONEN

FNB

Mer från SLC