Finlands djurvälfärd håller högre nivå än vad lagen kräver – Förnyelsen av djurskyddslagen bör trygga finländska husdjursproduktionen även framöver

Onsdagen den 7 juni presenterar jord- och skogsbruksministeriet sina linjedragningar gällande förnyelsen av Finlands djurskyddslag. SLC framhåller att produktionsdjurens välfärd i praktiken tryggas via bondens dagliga arbete, där djurskyddslagen sätter miniminivån. Merparten av producenterna har förbundit sig till näringens frivilliga kvalitets-, hälso- och välfärdssystem – det betyder i praktiken striktare djurvälfärd än vad som krävs via lagstiftningen. Den nya lagen bör fortsättningsvis möjliggöra att djurvälfärden kontinuerligt utvecklas utifrån gårdarnas premisser och på basen av näringens egna frivilliga kvalitetssystem, anser SLC.

– Finland ska fortsätta att ligga i världseliten när det gäller djurvälfärd. De finländska produktionsdjuren och husdjursproducenterna är förtjänta av en djurskyddslag som beaktar både djurens och producenternas välmående, säger Mikaela Strömberg-Schalin, SLC:s jurist och sakkunnig i djurvälfärdsfrågor.

Djurvälfärden på de finländska husdjursgårdarna håller mycket hög nivå internationellt sett eftersom redan den nuvarande djurskyddslagen har satt ribban högt. I och med förnyelsen av djurskyddslagen finns det främst behov av förtydliganden av lagstiftningen. Den nya lagen bör fortsättningsvis möjliggöra att djurvälfärden kontinuerligt kan utvecklas utifrån gårdarnas premisser på basen av näringens egna långsiktiga, frivilliga kvalitetssystem, anser SLC.

– Vi har ett stort ansvar för att även lagstiftningsvägen trygga att den ansvarsfulla husdjursproduktionen hålls kvar i Finland. Om det misslyckas kommer vi att äta endast importerad mat där vi inte har vare sig insyn eller påverkningsmöjligheter gällande djurskyddet, säger Niclas Sjöskog som är mjölkproducent i Pedersöre och ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp.

Tilläggsinformation:
Jurist, sakkunnig i djurvälfärdsfrågor, Mikaela Strömberg-Schalin, SLC, 040 823 2527
Niclas Sjöskog, mjölkproducent i Pedersöre och ordförande i SLC:s mjölksamarbetsgrupp, 040 551 0087
Informatör Mia Wikström, SLC, 050 355 3213

Husdjursproducenter tillgängliga för intervjuer är även:
Tomas Långgård, svinproducent och SLC-styrelsemedlem samt ordförande för SLC:s slaktdjursutskott, 050 555 3646
Jesse Mårtenson, mjölkproducent i Mörskom, 040 773 4453
Andreas Johansson, mjölkproducent i Heisala, Pargas, 050 386 1623 

Mer från SLC