Finlands Embla-kandidater är nominerade: Starka finländska mataktörer nominerade till det första nordiska matpriset

SLC - Embla 900X503Px

Vem är Nordens bästa mathantverkare? Vem är Nordens bästa matentreprenör? Nu har de nordiska ländernas representanter nominerats till de sju tävlingskategorierna. Bland de nominerade utses de slutgiltiga vinnarna av Embla-mattävlingen i augusti. Till tävlingens sju kategorier kom det i Finland 20 anmälningar. Från alla de nordiska länderna kom det sammanlagt 185 anmälningar till tävlingen. 

Finlands nominerade till Embla-priserna är:

Mathantverkare 2017: Järki särki och företagare Marja Komppa, vars fiskförädlingsföretag i Korpilahti tillverkar fiskkonserver av mört.

Råvaruproducent 2017: Malmgård Egendom och jordbrukare Henrik Creutz, som i Lovisa odlar och förädlar ekologiskt spannmål samt har inriktat gårdens verksamhet på matturism.  

Mat till många 2017: St. Michels stads mat- och renhållningstjänst, som dagligen erbjuder måltidstjänster i daghem, skolor, servicehem och personalrestauranger i St. Michels-området.

Matkommunikatör 2017: Webbsidorna och evenemangen för matsvinnkampanjen Saa Syödä!, Motiva Oy

Matdestination 2017: Majatalosta majataloon-utfärderna, som hör till en gemensam produktfamilj i samarbete mellan fem värdshus i Norra Karelen.  

Matentreprenör 2017: Thomas Snellman, utvecklare av REKO-handelsmodellen för närmat samt primus motor för att sprida REKO-modellen.

Mat till barn och unga 2017: Det av yrkesköksexperterna, Ammattikeittiöosaajat ry, utvecklade modellerna för och beviljade Skolmatdiplomet och Smakalfabetet-diplomet.

Information om de sju nominerade från alla de nordiska länderna och om det nya nordiska matpriset Embla finns på emblafoodaward.com.  

Den finländska juryn som har utsett Finlands sju nominerade bestod av Seija Ahonen-Siivola (överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, matavdelningen), Katja Bäcksbacka (matjournalist, Helsingin Sanomat), Seija Kurunmäki (direktör, Elo-stiftelsen) och Heidi Siivonen (ungdomsombudsman, MTK unga) med Anni-Mari Syväniemi (matkulturombudsman, MTK) och Mia Wikström (informatör, SLC) som sekreterare.

– Vi gläder oss att så många goda sökande från olika delar av Finland anmälde sig till Embla-matpriset. Det finns all orsak att fortsätta att synliggöra det finländska kunnandet, maten och produkterna såväl i Norden som internationellt, konstaterar SLC:s informatör Mia Wikström och MTK:s matkulturombudsman Anni-Mari Syväniemi.

Finlands Embla-jury beslöt även att ge Finlands svenska Marthaförbund rf ett särskilt hedersomnämnande för sitt aktiva deltagande i Embla-tävlingen och för utmärkt innovativ verksamhet för matfostran som främjar hållbar utveckling. 

Vad är Embla?
Embla är den första nordiska mattävlingen någonsin. Bakom tävlingen står de nordiska lantbruksorganisationerna, som är en del av Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC.

Embla-matpriset hyllar det finaste i det nordiska köket; råvaror, livsmedel, produktionsmetoder och de proffs som står bakom maten. Embla är ett prioriterat projekt av Ny Nordisk Mat och har finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Priset har skapats för att dela kännedom och erfarenheter. Embla ska bidra till att stärka den gemensamma matidentiteten och kulturen samt öka intresset för nordisk mat även utanför Norden. 

Den 23 augusti möts de nordiska ländernas representanter i en samnordisk jury för att utse Embla-vinnarna i respektive tävlingskategori. De sju Embla-vinnarna belönas vid det danska miljö- och matministeriets toppmöte, Better food for more people den 24 augusti i samband med Copenhagen Cooking i Köpenhamn.

Tilläggsinformation:
– Mia Wikström, informatör, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi
– Anni-Mari Syväniemi, matkulturombudsman, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 050 511 8909 eller anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

Pressmeddelandet på finska på www.mtk.fi

Mer från SLC