Finlands fiskexport ökade

Helsingfors 22.03.2017, 12:42

Ekonomi

Finland exporterade fisk och fiskprodukter till ett värde av 57 miljoner i fjol, rapporterar Naturresursinstitutet (Luke). Det här var en ökning med 19 miljoner euro jämfört med året innan.
Exportvolymen ökade med två miljoner kilo till 71 miljoner kilo.
Av produkterna exporterades 80 procent som livsmedel. De viktigaste produkterna som exporterades som människoföda mätt enligt värde var färsk regnbåge och lax, färskt och fryst strömming och vassbuk samt rom och romprodukter.
De viktigaste exportländerna enligt det totala värdet var Estland, Danmark, Vitryssland och Lettland.
Värdet på fiskimporten uppgick i fjol till 398 miljoner euro. Det var en ökning med 21 miljoner kilo. Importvolymen minskade däremot med 12 miljoner kilo från året innan.
Värdemässigt importerar Finland mest fisk från Norge, Sverige, Danmark och Estland. (FNB)

FNB

Mer från SLC