Finländska EU-parlamentariker: För tidigt att oroa sig minskat jordbruksstöd

Bryssel 13.07.2017, 18:06

Politik

De eventuella förändringarna i jordbruksstödet kan också leda till något positivt för Finlands del, bedömer finländska EU-parlamentariker som sitter som medlemmar eller ersättare i EU-parlamentets budgetutskott.
Diskussionen om den kommande budgeten är enligt fyra finländska EU-parlamentariker ännu i startgroparna och det är omöjligt att veta hur allt kommer att sluta.
EU:s jordbruksstöd minskar troligen en del, då Storbritannien lämnar unionen i mars 2019. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) sade i en intervju för FNB förra veckan att den beräknade inverkan på det stöd som Finland får kan ligga på upp till 100 miljoner euro, då EU:s jordbruksstöd som Finland får som mest är 534 miljoner euro per år.
Vice ordförande för budgetutskottet, Petri Sarvamaa (Saml), säger att trycket på att skära ned i jordbruksstödet är stort. Det kan ändå vara till fördel för Finland att stöden omorganiseras.
Ju mer pengar delas ut på program- och projektnivå, desto mer kan finländarna själva påverka mängden stöd genom att vara aktiva. Han anser inte att det är ett effektivt att automatiskt stödja stora jordbruk med stöd enligt hektar.
- För Finlands del kan det här vara en möjlighet. Det skulle passa Finland att stöden betonar utveckling av landsbygden, säger Sarvamaa.

"Fel håll"

Nils Torvalds (SFP) säger att jordbruksstöden i nuläget riktas åt fel håll.
- Jordbruksstöd används till exempel i Spanien också till dumpning. SOK och K-kedjan hämtar in billiga varor från Spanien, säger Torvalds.
Heidi Hautala (Gröna) säger att jordbruksstöden mer borde riktas till att stödja landsbygdsnäringarna på flera sätt än tidigare.
- Landsbygden och odlingen producerar olika nyttigheter för samhället. Det här är en fantastisk chans att se över jordbrukspolitikens finansiering, säger Hautala.
På samma gång är det dags att skära ned i de allra största stöden.
Anneli Jäätteenmäki (C) kräver att det trots den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara möjligt att producera i alla medlemsländer.
- Om vi har en gemensam jordbrukspolitik innebär det att vi har gemensamma regler, men också att vi kan utöva jordbruk i alla medlemsländer och då innefattas också jordbruksstödet. (FNB)

FNB

Mer från SLC