Fiskarna smartare än trott

Helsingfors 06.05.2017, 06:00

Inrikes

Forskningen om fiskarnas intellekt och beteende har nått stora framsteg under de senaste åren. Ny information finns bland annat om inlärningsförmågan hos fiskar.
Fiskar kan lära sig av sina egna erfarenheter och av andras exempel bland annat när det kommer till att veta var de ska söka efter mat, var det finns trygga rutter och hurudana rovfiskar det lönar sig att hålla avstånd till.
- Vissa fiskar verkar också leka, säger evolutionsbiologen Helena Telkänranta.
Enligt henne väntas mest ny information i studier om ryggradsdjur behandla fiskars kognition.
Intresset för fiskarnas intellekt har vuxit under 2000-talet. Att intresset först på senare år börjat öka beror på att det är svårare och dyrare att studera undervattenvärlden än livet ovanför jorden. Fiskarnas värld och fiskarnas sätt att uttrycka sig är också främmande för människor.
Dykare och folk med akvarium har märkt hur nyfikna fiskarna är och i vilken utsträckning de kan lära sig saker.
- De har haft möjligheten att möta fiskar i deras egen levnadsmiljö. En fisk som fiskats upp på båtbottnet verkar inte särskilt intelligent då den sprattlar och kippar efter andan, säger Tälkänranta.

Med telencephalon simmar man långt

Telkänranta tar upp färsk djurforskning i sin bok Eläin ja ihminen - mikä meitä yhdistää och i sitt tidigare verk Millaista on olla eläin, som nominerades för Fack-Finlandia och som belönades med informationsspridningens statspris.
Till exempel Thalassoma bifasciatum-fiskarna har visats sig uppfatta rutter till matställen och till förökningsplatser av sina artfränder. Miljonfiskar uppfattar mängder. Studier har också visat att fiskar upplever smärta.
Hur är det möjligt, trots att fiskar saknar neocortex?
- I fiskarnas hjärna finns en struktur som kallas telencephalon som tros sköta om inlärningen.
Telkänranta påminner om att fiskar inte biologiskt är mindre utvecklade än fåglar eller däggdjur, trots att ryggradsdjur som lever på land har utvecklats från fiskar.
- Vi härstammar ändå inte från de nuvarande fiskarna, utan av deras urformer. Efter det har fiskarna haft samma 400 miljoner år på sig att utvecklas som vi andra också. (FNB)

FNB

Mer från SLC