Fisketiden för laken närmar sig

Helsingfors 16.01.2017, 11:26

Inrikes

Det är snart dags för lakfiske igen. Centralförbundet för fiskerihållning påminner att fiskelagen som trädde i kraft 2016 förbjuder krokfiske med syfte att få kroken att fastna i fiskens yttre sida.
Däremot är det tillåtet med pilkfiske med fiskbete.
Förbundet uppger att fisketiden för lake börjar i månadsskiftet januari/februari och att säsongen är bäst i mitten av februari.
I år är isarna förrädiska så det gäller att vara försiktig när man ger sig ut på isen i synnerhet i södra Finland. På havet finns det ordentlig is endast i norr.
Det är gratis att pilka lake. För andra fiskeformer krävs tillstånd av vattenområdets ägare och en fiskevårdsavgift för 18-64-åringar. (FNB)

FNB

Mer från SLC