Försäljningen minskade med 90 procent

02.04.2017, 14:02

Utrikes

- Den 24 augusti 2016 drabbades mellersta Italien av en kraftig jordbävning som totalförstörde ett antal byar och skördade uppemot 300 människoliv. Magnituden mättes till 6,0.
- Mycket lite blev kvar av byn Amatrices historiska centrum och det är nu förbjudet att vistas där.
- Den 30 oktober kom ett ännu starkare skalv och det följdes av ytterligare fyra skalv i januari 2017.
- Mjölkproduktionen i området minskade med 30 procent under sexmånadersperioden då skalven inträffade.
- Försäljningen av lokala produkter minskade med 90 procent, då en stor del av invånarna evakuerats och turisterna lyser med sin frånvaro.
- De tält som använts som nödinkvartering för såväl djur som människor har visat sig vara för svaga för bergsförhållandena som råder. Många byggprojekt för att få upp tillfälliga hus har drabbats av kraftiga förseningar. (FNB)

FNB

Mer från SLC