Forskarna: Minska avverkningar

Helsingfors 24.03.2017, 16:39

Inrikes

Tiotals professorer, docenter och forskare kräver att Finland stävjar utnyttjandet av skogen. De skriver i ett brev till regeringen att redan den rådande skogshushållningen hotar naturens mångfald.
Finland har förbundit sig vid att stoppa utarmningen av naturens mångfald fram till 2020. Trots att hotet mot skogsarterna i Finland inte ökat de senaste åren bedömer brevskrivarna att skogens mångfald kommer att minska under de kommande 50 åren.
De anser att inte ens dagens skogshushållning är hållbar och att en utökning av avverkningen sannolikt ökar hotet mot skogen.
Regeringens mål är att öka avverkningarna mycket fram till 2030. Brevskrivarna anser att det här i motsats till regeringens motiveringar inte stävjar klimatförändringen eftersom ökad avverkning minskar skogarnas kolreserver. (FNB)

FNB

Mer från SLC