Fortsatt stark resultatutveckling för UPM

Helsingfors 25.07.2017, 12:23

Ekonomi

Skogsbolaget UPM:s resultatutveckling var fortsatt stark under april-juni. Den jämförbara rörelsevinsten steg till 270 miljoner euro, jämfört med 264 miljoner euro under årets andra kvartal i fjol.
- Det andra kvartalets jämförbara rörelsevinst fortsatte öka trots omfattande underhållsarbeten, säger vd Jussi Pesonen.
Enligt Pesonen var efterfrågan på marknaden god och leveranserna fortsatte öka inom de flesta rörelsegrenarna. Enheten för massa och biobränslen gynnades av högre massapris och stark efterfrågan.
Även pappersproduktionen i Europa och Nordamerika uppvisar enligt Pesonen ett hyfsat resultat och efterfrågan minskade inte så drastiskt.
- År 2017 har kommit bra i gång. Fem av våra sex affärsgrenar förbättrade sitt resultat under årets första halva, säger Pesonen.
Massafabrikerna står för en majoritetsandel av UPM:s resultat. Enhetens jämförbara rörelsevinst var 131 miljoner euro.
UPM:s lönsamhet förbättrades betydligt i fjol och bolaget förväntar sig att den positiva utvecklingen fortsätter också i år. (FNB)

FNB

Mer från SLC