Glutenfri odling kräver precision

Vichtis 20.05.2017, 11:02

Inrikes

För att så kallad ren havre ska få kallas glutenfri måste odlaren vara extra noggrann. Inga andra sädesslag får förekomma på samma åkrar. Odlaren Virpi Tuominen i Vichtis kontrollerar saken regelbundet.
- Åkerblocken kontrolleras gående för att se om det kommit in andra sädesslag på åkern. Om andra sädesslag syns till plockas de bort för hand, säger Tuominen.
Även maskinerna som används måste vara specialiserade på havre för att inte gluten ska uppkomma i processen.
- Odling av ren havre kräver extra mycket ansvarsfullhet. Man måste förstå att det för vissa konsumenter kan ha allvarliga följder att utsättas för andra sädesslag, säger Tuominen.
Hon är kontraktsodlare och även beställaren kontrollerar regelbundet att allt gått rätt till. Både ett litet förhandsparti och den slutgiltiga försäljningsleveransen kontrolleras via provtagning. För att havre ska klassas som glutenfritt ska mängde andra sädesslag vara mindre än sex korn per kilogram. (FNB)

FNB

Mer från SLC