Glutenfri odling på uppgång

Helsingfors 20.05.2017, 11:01

Inrikes

Att allt fler väljer att äta glutenfritt syns inte bara i butiken och på restaurangen, utan också på de finska åkrarna. Det gäller speciellt havre, som allt oftare odlas glutenfritt.
Virpi Tuominen i Vichtis bytte från grynhavre till så kallad ren havre 2015. Tidigare var hon kontraktsodlare för statliga spannmålsförråd, men då staten slutade med den lagringen sökte hon nya alternativ.
- Att övergå till ren havre var naturligt, eftersom den havre jag producerade sedan tidigare var av hög kvalité och såväl produktionsutrustningen som åkrarna var fria från andra sädesslag, säger Tuominen.
Just den låga risken för sammanblandningar är viktig för så kallad ren havre. Eftersom havre i utgångsläget inte innehåller gluten kan havretypen som odlas vara den samma som tidigare, det är framför allt hanteringen som skiljer sig från mängden.
Att hålla koll på de små detaljerna lönar sig.
- För ren havre får man ett större pris per ton än för grynhavre. För utgångspriset finns ett minimum som inte sänks även om marknadspriset gör det. Dessutom betalas det ut en kontraktsodlarbelöning för ren havre, säger Tuominen.

Tio blev hundra

Spannmålsombudet Max Schulman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) uppger att antalet gårdar som satsar glutenfritt ökat snabbt.
- För tio år sedan var det några tiotals gårdar som odlade ren havre. Nu talar vi uppskattningsvis om hundratals gårdar som bytt eller håller på att byta till odling av glutenfri ren havre, säger Schulman.
Han ser utvecklingen som enbart positiv, eftersom den mer specialiserade odlingen kan leda till ökad lönsamhet för finländska gårdar i den globala konkurrensen. Antalet gårdar som specialiserat sig går ändå inte att utläsa ur MTK:s statistik, eftersom ren havre inte statistikförs separat.
- Intresset för havre har ökat sedan Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten godkände de hälsopåståenden som kopplats ihop med havre. Havre är naturligt glutenfri spannmål och att undvika gluten har varit på uppgång i flera års tid.

Global efterfrågan

Finlands största spannmålsinköpare Raisio och Helsingin Mylly har båda satsat extra på kontraktsodling av ren havre de senaste åren.
- Beställningarna på ren havre har ökat stabilt under de senaste åren, säger spannmålschefen Minna Oravuo på Raisios odlarenhet Ravintoraisio.
Oravuo uppger att ökad efterfrågan på glutenfria produkter är en global trend.
- Intresset för glutenfri, högklassig finländsk havre har ökat hos internationella industri- och exportkunder. Även andra än de som lider av celiaki upplever att dessa produkter stärker deras välmående, säger Oravuo.
Helsingin Mylly började förädla ren havre för ungefär ett år sedan.
- År 2016 fanns det färre än hundra avtalsodlare av ren havre. Efterfrågan på glutenfria havreprodukter har varit hög och ökar hela tiden både i hemlandet och på exportmarknaden, säger marknadsföringsdirektör Riitta Salenius-Mela på Helsingin Mylly. (FNB)

FNB

Mer från SLC