Hälften av Finlands kommunala avfall hamnar i brännugn

Helsingfors 13.08.2017, 11:37

Inrikes

Mer avfall bränns i Finland än vad den statliga avfallsplanen kräver. Men Finland har en lång väg att gå för att nå återvinningsmålen. Nu vill staten ändra på saken.
Miljöministeriet har skisserat en ny avfallsplan för att minska på avfallsmängden och öka återvinningen.
Planen syftar till att återvinna 55 procent av det kommunala avfallet innan år 2023. Planen är nu ute på remiss och det är meningen att den ska komma till riksdagen i höst.
Planen kan även påverka avfallsförbränningen. I utkastet föreslås en utredning om hur beskattning av avfallsförbränning skulle påverka återvinningsmålen. Även en utredning om att utvidga utsläppshandeln till att omfatta avfallsförbränning föreslås.

Hälften i elden

Enligt Statistikcentralen hamnade över 1,3 miljoner ton kommunalt avfall i brännugn år 2015. Det är ungefär hälften av allt kommunalt avfall. Den statliga avfallsplanen som avslutades i fjol hade en målsättning på 30 procent.
Avfallsförbränningen i Finland har ökat kraftigt under det senaste årtiondet, och landets kapacitet för förbränning har sexdubblats. Samtidigt har mängden avfall som hamnar på soptippen minskat till bara en bråkdel: år 2005 forslades långt över 1,4 miljoner ton avfall till soptippen, medan siffran år 2015 låg vid bara 315 000 ton.
Återvinningen har dock inte ökat i samma takt. Enligt avfallsstatistiken 2015 återvanns cirka 40 procent av det kommunala avfallet. Otto Bruun, sakkunnig vid Finlands naturskyddsförbund, anser att avfallsförbränningen är medskyldig till den långsamma utvecklingen.
- Förbränning och återvinning tävlar om samma materialström. Om man satsade på återvinning och en utvecklad återvinningscentral byggdes framför varje förbränningscentral kunde det återvinningsbara tas i bättre bruk och resten kunde gå i elden.

Förbränning minskar återvinningen - eller?

Bruun håller tummarna för en skatt på avfallsförbränning, eftersom det är ett effektivt sätt att sätta fart på återvinningen.
Redan 2014 publicerade jubileumsfonden Sitra en utredning enligt vilken återvinning skapar fler jobb än avfallsförbränning och samtidigt mer skatteintäkter. För att inte nämna de minskade föroreningsutsläppen och naturresurserna som sparas.
Jari Kostama, direktör för energiproduktion vid Finsk energiindustri anser dock inte att förbränning tävlar med återvinning.
- Vi ser inte saken så. När avfallsströmmarna koncentreras blir det möjligt att företagsverksamhet som drar nytta av återvinning skapas. (FNB)

FNB

Mer från SLC